Reklama

ŻARNOWERÓWNA

Teresa (1895-1950)

malarka; przedstawicielka polskiego konstruktywizmu, czł. ugrupowania Blok; współpracowała z M. Szczuką; abstrakcyjne kompozycje malarskie, graficzne i rzeźbiarskie, projekty architektoniczne; we wszystkich jej pracach widoczny jest silny wpływ konstruktywizmu; współred. czasopisma .

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama