ARCHEOLOGICZNA CHRONOLOGIA

wyróżnia się a.ch. względną (relatywną) i a.ch. bezwzględną (absolutną); ta pierwsza określa relacje czasowe między obiektami, warstwami, zabytkami ruchomymi bez określania ich rzeczywistego wieku (ustala się, co jest starsze, a co młodsze); a.ch. bezwględna określa wiek badanych źródeł w latach kalendarzowych; stwierdzone w badaniach nierównomierne tempo rozwoju różnych terenów w różnych okresach spowodowało, iż nie istnieje jeden uniwersalny dla całego świata schemat chronologiczny pradziejów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama