ARCHEOLOGICZNE STANOWISKO

miejsce, w którym występują zabytki (źródła) archeologiczne ruchome i nieruchome; s.a. może być pozostałością obozowiska, osady, grodu, miasta, pojedynczym grobem, cmentarzyskiem, miejscem kultu, miejscem zdeponowania skarbu itd.; s.a. i odkryte na nich zabytki podlegają w większości krajów (w tym w Polsce) ustawowej ochronie.

Reklama

Powiązane hasła:

ARCHEOLOGIA, MUROWANA GOŚLINA, ASZELSKA KULTURA, ARCHEOLOGICZNA KULTURA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama