ARMORYKAŃSKA KULTURA

(archeol.) kultura epoki brązu (ok. 1800 - 600 p.n.e.) na terenie Masywu Armorykańskiego, BretaniiNormandii; w oparciu o miejscowe złoża miedzi, cyny i ołowiu rozwinął tu działalność duży ośr. metalurgiczny, którego wyroby docierały na teren płn. i środk. Francji; z obszaru a.k. znanych jest kilkaset skarbów wyrobów brązowych, zawierających gł. siekiery (część z nich pełniła zapewne funkcję płacideł).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama