CHRONOLOGIA BEZWZGLĘDNA

chronologia absolutna

w archeologii określenie wieku badanego zjawiska w latach kalendarzowych; stosuje się tzw. metodę importów (czyli wyrobów pojawiających się w wykopaliskach wywodzących się z innych cywilizacji; ich moment wytworzenia można czasem dokładnie określić za pomocą np. analizy źródeł pisanych); nadto pomocne są metody przyrodnicze i fizykochemiczne, m.in. datowanie w oparciu o cykl zmian paleoklimatycznych, metoda radiowęglowa (na podstawie ilości radioaktywnych izotopiu węgla), argonowo-potasowa, termoluminescencyjna i dendrochronologiczna (wiek deski użytej np. do budowy domu można określić na podstawie układu słojów).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama