CHRONOLOGIA WZGLĘDNA

chronologia relatywna

w archeologii określenie następstwa czasowego badanych zjawisk bez określenia ich chronologii bezwzględnej; stosuje się metodę stratygraficzną (warstwy niżej zalegające uważa się za starsze od wyżej zalegających lub je przecinających), a także kartograficzną, fluorową i kolagenową (badanie składu chem. kości).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama