CIOSŁA

dawne narzędzie do obróbki drewna; element kultury łużyckiej; stosowane powszechnie do wczesnego średniowiecza; w Polsce niekiedy nadal używane do żłobienia niecek i koryt.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama