CZARNOWSKI Stanisław Jan

(1847-1929)

archeolog, historyk prasy, literat; wydawca "Warszawskiego Rocznika Literackiego"; badacz jaskiń doliny Prądnika, gdzie odkrył pierwsze ślady ceramiki wstęgowej w Polsce; opracował mapy jaskiń i schronisk skalnych w rejonie OjcowaKrakowa.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama