DĘBCZYŃSKA KULTURA

dębczyńska grupa kulturowa

(archeol.) kultura rozwijająca się od III do początków V w. n.e. w nadbrzeżnej części środkowego Pomorza i dorzeczu ParsętyRegi; wykazuje wyraźne związki z nadłabskim kręgiem kulturowym (tworzonym przez rozmaite plemiona germańskie), pod koniec istnienia - ze Skandynawią; ludność d.k. zajmowała się rolnictwem i hodowlą, rozwinięte były niektóre rzemiosła (m.in. obróbka metali).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama