DÖRPFELD Wilhelm

(1853-1940)

niemiecki archeolog i architekt; 1877-81 prowadził wykopaliska w Olimpii; od 1882 współpracował z H. Schliemannem w badaniach Troi i Tyrynsu; 1887-1911 dyr. Niem. Instytutu Archeologicznego, prof. uniw. w Jenie; udoskonalił metody prac wykopaliskowych; prace naukowe i eseje o tematyce archeologicznej i z zakresu historii kultur starożytnych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama