EPIPALEOLIT

(archeol.) okres przejściowy pomiędzy schyłkiem a początkiem neolitu, wyróżniany jedynie dla Bliskiego Wschodui Afryki Płn., datowany pomiędzy 17 a 10 tysięcy lat temu. E. cechuje pojawienie się szeregu zmian kulturowych i gospodarczych (osiadły tryb życia, intensywne zbieractwo roślin, kontrola nad stadami dzikich zwierząt), wyprzedzających przejście od gospodarki przyswajającej do wytwórczej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama