GAGARINO

stanowisko archeologiczne kultury oryniacko-solutrejskiej; usytuowane w Rosji (obwód Lipieck), na lewym brzegu Donu; 1926 odkryto tu figurki kobiece z kła mamuta, igły z kości, narzędzia krzemienne, kości mamuta i nosorożca, nadto ślady półziemianki, umocnionej płytami kamiennymi i grubymi kośćmi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama