BOJARZY

(hist. 1)

wyższa warstwa feudalnego społeczeństwa Rusi, wielcy posiadacze ziemscy; w państwie moskiewskim zasiadali w Bojarskiej Dumie, dzięki czemu uzyskali znaczny wpływ na rządy; za panowania Iwana IV Groźnego (koniec XVI w.) ich rola uległa znacznemu osłabieniu; tytuł bojara zniesiony został ostatecznie przez Piotra I.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama