DYWAN

(hist.)

historycznie nazwa urzędów dworskich w krajach muzułmańskich; w Turcji osmańskiej do XIX w. naczelny organ władzy państwowej złożony z wezyrów i wysokich dostojników, najwyższa rada państwa; także sala jej posiedzeń.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama