ESAUŁ

asauł

stopień oficerski w wojskach kozackich Rosji carskiej do 1917; odpowiadał stopniowi namiestnika w polskiej husarii; e. należał do tzw. starszyzny i pełnił przy atamanie koszowym funkcję adiutanta, szefa zaopatrzenia, d-cy służby porządkowej itp.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama