GERUZJA

w starożytnej Sparcie rada starszych złożona z 2 królów i 28 gerontów; przygotowywała wnioski dla zgromadzenia ludowego (apelli), podejmowała decyzje w najważniejszych sprawach państwowych, ferowała wyroki w sprawach zagrożonych karą śmierci, wygnaniem lub utratą czci; kompetencje g. ograniczono od IV w. p.n.e. na rzecz eforów.

Reklama

Powiązane hasła:

GERONTOWIE, KLEOMENES III, APELLA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama