INTERREX

(staroż.)

w staroż. Rzymie urzędnik (zazwyczaj senator) sprawujący władzę podczas bezkrólewia, do wyboru nowego króla przez zgromadzenie kurialne; instytucję i. zniesiono ok. 40 p.n.e.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama