KISZKA

Jan (1547-92)

kasztelan wileński i wojewoda brzeski; początkowo kalwin, później wyznawca i protektor antytrynitaryzmu; opiekun zborów ariańskich na Litwie i Podlasiu; zał. drukarnię w Łasku wydającą pisma ariańskie; autor kilku traktatów teologicznych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama