KOMISJE DOBREGO PORZĄDKU

tworzone od 1765 komisje usprawniające gospodarkę miast królewskich; zajmowały się porządkowaniem finansów, sądownictwa, rozwojem handlu i rzemiosła, organizacją administracji miejskiej; na czele stał senator, a w ich skład powoływano miejscową szlachtę; pierwsza k.d.p. powstała w Warszawie, następne w Krakowie, Poznaniu i Lublinie; działalność napotykała opór magistratów; rozwiązane przez Sejm Czteroletni, który przekazał ich kompetencje Komisji Policji i porządkowym komisjom cywilno-wojskowym.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama