Reklama

PAS RYCERSKI

pas sporządzony zwykle z ogniw metalowych, od X w. jeden z symboli stanu rycerskiego; nadawaniu p.r. towarzyszył uroczysty ceremoniał (pasowanie na rycerza) polegający na przypięciu pasa z mieczem i uderzeniu płazem miecza w ramię, a także poświęceniu miecza.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama