HERBARZ

armoriał

dzieło zawierające rysunki lub opisy herbów, informujące o ich pochodzeniu, wyliczenie używających je rodów; pierwszy herbarz pol. pojawił się w XV w. (J. Długosz: Insignia seu clenodia incliti Regni Poloniae); późniejsze to h.: B. Paprockiego (XVI w.), S. Okolskiego i W. Wijuk-Kojałowicza (XVIII w.) oraz uznany za najbardziej wartościowy przed 1795 - h. Niesieckiego - w zasadzie kontynuowały tę samą, zapoczątkowaną przez Długosza metodę; w poł. XIX w. i później h. sporządzano na podstawie żmudnej kwerendy materiałów źródłowych (h. T. Żychlińskiego i S. Kossakowskiego, A. Bonieckiego i J. Wolffa); z nowszych h. znaczną wartość metodologiczną przedstawia m.in. h. S. Chrząńskiego.

Reklama

Powiązane hasła:

NIESIECKI, ŁODZIA, TREPKA, ARMORIAŁ, OKOLSKI, DACHNOWSKI Jan Karol

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama