LEGENDA HERBOWA

fantastyczna lub na poły historyczna opowieść dotycząca znaków herbowych poszczególnych rodów pol., ich pierwsze przekazy zachowały się w kronikach (m.in. J. Długosza), a pierwsze drukowane zbiory to Gniazdo cnoty (1578) i Herby rycerstwa polskiego (1584) B. Paprockiego; od XVIII w. heraldycy rezygnowali z baśniowych rodowodów, a l. h. - zw. w XIX w. - stała się przedmiotem opracowań literackich.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama