SAS

polski herb szlachecki: półksiężyc, 2 gwiazdy i strzała - złote w błękitnym polu; od XIV w. związany z wołoskim rodem Dragów-Sasów osiadłym w Rusi Halickiej; używało go ok. 60 rodzin, gł. ruska zaściankowa szlachta podkarpacka, m.in. Daniłowiczowie, Dzieduszyccy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama