TRĄBY

Brzezina

herb szlachecki; trzy czarne trąby w srebrnym polu; spotykany gł. w Małopolsce, 1413 po Unii Horodelskiej przeniesiony na Litwę; najstarsza pol. wiadomość o tym herbie z 1398, litewska - z 1419; pieczętowali się nim m.in. Jordanowie, Otwinowscy, Rozwadowscy, Stojowscy; na Litwie - Dziewałtowscy, Narbuttowie, Radziwiłłowie, Wojnowie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama