ADAM Z BREMY

(? - po 1081)

kronikarz niem., kanonik bremeński; podał cenne wiadomości dot. Europy środkowo-wsch. i płn., dziejów Niemiec, Skandynawii i Słowian połabskich w X i XI w.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama