ADAMOWICZ Aleś

(1927-94)

białoruski pisarz i historyk lit. piszący w j. białoruskim i ros., autor książek na temat II woj. świat.: Partizany (dylogia), paradokumentów: Ja ze spalonej wsi..., prac hist. i teoretycznoliterackich.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama