BIELOWSKI August

(1806-76)

poeta i historyk, uczestnik powstania listopadowego, dyr. Ossolineum (od 1869); wydawca Monumenta Poloniae Historica (1864-76), autor wierszy (Poezje), tłumacz Wyprawy Igora na Połowców.

Reklama

Powiązane hasła:

MONUMENTA POLONIAE HISTORICA, , WOYKOWSKI,

Podobne hasła:

  • AUGUST, Pochodzenia łacińskiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama