BOCHNAK Adam

(1899-1974)

historyk sztuki i muzeolog; prof. UJ, czł. PAU (1952–56 przew.) i PAN; po wojnie kierował Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie wicedyr. Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, 1957–63 dyr. Muzeum Nar. w Krakowie (zorganizował bibliotekę i archiwum Muzeum Czartoryskich); specjalista w zakresie polskiej sztuki od średniowiecza do początku XIX w. oraz powszechnej sztuki nowożytnej; prace m.in. Giovanni Battista Falconi, Kaplica Zygmuntowska, Historia sztuki nowożytnej, Rzemiosło artystyczne w Polsce (z K. Buczkowskim); współred. Polskiego słownika biograficznegoSłownika starożytności słowiańskich.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama