BRANDES Georg

(1842-1927)

duński krytyk, historyk lit. i filozof; inspirował wielu pisarzy skandynawskich (Ibsen, Strindberg, Jacobsen i in.) i przyczynił się do ich popularyzacji w Europie; początkowo zwolennik idei Sainte-Beuve'a, H. Taine'a, J.S. MillaE. Renana, następnie pod wpływem filozofii Nietzschego; zarysował nowy program rozwoju dla lit. skandynawskiej; autor m.in. studiów o Polsce i jej kulturze: Polska, O poezji Polskiej w XIX stuleciu; najw. praca: Główne prądy literatury XIX stulecia.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama