BUDZYK Kazimierz

(1911-1964)

historyk i teoretyk lit., współzałożyciel Inst. Badań Lit., prof. UW; interesował się lit. staropolską, gł. renesansową (Przełom renesansowy w literaturze polskiej, Z dziejów renesansu w Polsce, Szkice i materiały do dziejów literatury staropolskiej); nadto Studia z zakresu bibliografii i księgoznawstwa, antologia Stylistyka teoretyczna w Polsce, inicjator i red. naczelny (do 1963) Bibliografii literatury polskiej "Nowy Korbut".

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama