CHOMĘTOWSKI Władysław

(1829-76)

pisarz, historyk, kustosz zbiorów bibliotecznych Krasińskich i K. Świdzińskiego w Warszawie, których zasoby wykorzystywał jako źródła w swoich pracach historycznych (beletryzowane szkice Książę Krzysztof Zbaraski, Przygody księcia Marcina, Synowie hetmańscy) oraz w twórczości poetyckiej; autor Dziejów teatru polskiego, zawierających nieznane informacje o teatrze konwiktowym.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama