CHWALEWIK Edward

(1873-1956)

bibliofil, historyk książki, znawca ekslibrisów, działacz SDKPiL (zesłany 1902-06 na Syberię), współzał. Tow. Bibliofilów Polskich (1921) i Tow. Miłośników Exlibrisu (1924); 1922 czł. komisji II RP rewindykującej pol. dobra kultury w ZSRR; dokumentalne prace Zbiory polskie..., Exlibrisy polskie XVI i XVII wieku.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama