COLLINGWOOD Robin George

(1889-1943)

angielski filozof, historyk i archeolog; pozostawał pod wpływem poglądów B. Croce, dążąc do integracji historii i filozofii; zadaniem historii powinno być nie tylko odkrycie czy rekonstrukcja samego wydarzenia, ale znalezienie stojącej za nim myśli czy idei; w procesie odkrywania treści podmiotowych poza obiektywnymi stanami rzeczy konieczne jest odwoływanie się do wyobraźni; m.in. Religion and Philosophy, Speculum Mentis, The Idea of History.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama