DÜRR-DURSKI Jan

(1902-69)

historyk literatury pol., prof. Uniw. Łódzkiego; badacz i wydawca poezji XVII w., autor m.in. opracowań: Arianie polscy w świetle własnej poezji, wstępu do Muzy domowej Z. Morsztyna, monografii Daniela Naborowskiego; do historii literatury pol. starał się wprowadzić pojęcie manieryzmu.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama