DVORÁK Max

(1874-1921)

austriacki historyk i teoretyk sztuki oraz konserwator zabytków, z pochodzenia Czech; prof. uniwersytetu w Wiedniu, kierownik Instytutu Historii Sztuki oraz państwowego urzędu konserwatorskiego w Wiedniu; autor wielu prac teoretycznych z historii sztuki, twórca teorii, w myśl której dzieje sztuki stanowią historię ducha ludzkiego (Kunstgeschichte als Geistesgeschichte); stworzył teoretyczne podstawy nowoczesnej konserwacji dzieł architektury i sztuki.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama