EUNAPIOS

(ok. 345-420)

historyk grecki z Sardes (Azja Mniejsza); dał szczegółową relację panowania Juliana Apostaty w liczących 14 tomów Zapiskach historycznych, obejmujących lata 240-404; biograf 23 neoplatoników z IV w. opisanych w Życiorysach sofistów.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama