GUMOWSKI

Marian (1881-1974)

numizmatyk, historyk, muzeolog; prof. uniw. w Toruniu; autor ok. 400 prac z zakresu numizmatyki, sfragistyki, heraldyki oraz historii sztuki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama