Reklama

SUCHODOLSKI

Stanisław (ur. 1936)

numizmatyk, archeolog; od 1983 prof. Inst. Historii Materialnej PAN, 1981-87 prezes Pol. Tow. Archeologicznego i Numizmatycznego; znawca monet wczesnośredniowiecznej Europy; Początki mennictwa w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej, Moneta i obrót pieniężny w Europie Zachodniej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama