Reklama

SZULC

Kazimierz (1824-87)

działacz niepodległościowy zaboru pruskiego, historyk, publicysta; 1846 i 1863 więziony; zał. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk; 1862-63 zał. i red. "Tygodnika Poznańskiego"; 1865-71 na emigracji we Francji, dyr. Szkoły Polskiej na Batignolles, następnie kustosz Biblioteki Czartoryskich w Paryżu; po powrocie 1871-72 red. ; rozprawy z dziedziny etnografii i historii starożytnej, m.in. Budowle i usypiska Słowian pogańskich, ich rodzaje i znaczenie.

Reklama

Podobne hasła:

  • SZULC, Tad (1927-2001)
  • SZULC, August, Jussuf-aga (1798-1854)...
  • SZULC, Zdzisław (1895-1959)...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama