ANTONOWSZCZYZNA

antybolszewicki ruch chłopski 1920-21 w guberni tambowskiej; zorganizowany przez eserowca A.S. Antonowa; postulował zniesienie systemu rekwizycji zboża oraz usunięcie bolszewików z rad delegatów; spacyfikowany przez oddziały wojsk. i siły bezpieczeństwa wewn. pod dowództwem M.N. Tuchaczewskiego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama