BAJOŃSKI UKŁAD

umowa zawarta 1808 między Księstwem Warszawskim a Napoleonem I, na mocy której przejęte przez niego długi pruskie zabezpieczone na hipotekach wielkopolskich o wartości 43 mln franków zostały odstąpione Księstwu za 21 mln płatnych w ciągu 4 lat; nominalna wartość hipoteki nie przekraczała 29 mln franków, zaś sumy okazały się nieściągalne; "sumy bajońskie" - określenie na wielkie, nieosiągalne kwoty pieniędzy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama