AMONAL

alumatol

materiał wybuchowy; mieszanka azotanu amonu, glinu metalicznego i trotylu lub in.; dawn. wykorzystywany do kruszenia skał, w I i II woj. świat. stosowany zwł. w minach mor. i torpedach.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama