ARMIA OCHOTNICZA

formowana od XI 1917 z oficerów i żołnierzy b. armii carskiej, gł. siła walki z bolszewicką rewolucją; liczyła od 4 do 35 tys. żołnierzy; wyposażona i wspomagana przez państwa ententy; d-ca L.G. Korniłow a po jego śmierci A.J. Denikin; w II 1918 walczyła na Kubaniu, następnie zajęła płn. Kaukaz; I 1919 dołączyły do niej wojska Kozaków dońskich, kubańskich i tureckich, tworząc Siły Zbrojne Południa Rosji; 1919 zajęła Zagłębie Donieckie i część Ukrainy; 1920 po stratach zadanych przez Armię Czerwoną ewakuowała się na Krym, gdzie weszła w skład armii P.N. Wrangla; po jego klęsce resztki A.O. przedarły się do Turcji.

Reklama

Powiązane hasła:

NOWOCZERKASK, BAŁACHOWICZ-BUŁAK Stanisław, ALEKSIEJEW Michaił W.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama