ARSENAŁ WARSZAWSKI

składnica broni przy zbiegu ul. Bielańskiej i Długiej w Warszawie, na obrzeżu Nowego Miasta; zbudowany 1638-43 przez gen. K. Arciszewskiego, kilkakrotnie zmieniał funkcje (m.in. Szkoła Oficerska Artylerii i Inżynierii, po upadku powstania listopadowego do 1933 więzienie), zrekonstruowany 1935-38; ważny punkt oporu podczas powstań kościuszkowskiego i listopadowego; w czasie okupacji w pobliżu akcja AK odbicia harcmistrza J. Bytnara; mocno zniszczony podczas powstania warszawskiego, 1959 odbudowany, siedziba Muzeum Archeologicznego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama