AUSTRIACKA WOJNA SUKCESYJNA

(1740-48)

wojna o prawo do następstwa tronu w monarchii habsburskiej; wybuchła wskutek wystąpienia Prus, Francji, Hiszpanii i Bawarii przeciw prawom do dziedzictwa Marii Teresy, córki Karola VI; toczona gł. w Czechach i Bawarii; zakończona 1748 zawarciem pokoju akwizgrańskiego, który uznał dziedziczne prawa Marii Teresy do posiadłości habsburskich za cenę jej ustępstw terytorialnych na rzecz Prus.

Reklama

Powiązane hasła:

AKWIZGRAŃSKI POKÓJ, ŚLĄSKIE WOJNY, ESTERHZY Galantha, KAROL VII

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama