BATALIONY CHŁOPSKIE

BCh

konspiracyjna organizacja wojskowa pol. ruchu ludowego, zał. pod koniec 1940 pod nazwą Chłopska Straż, wiosną 1941 przemianowana na BCh; trzon stanowili byli członkowie ZMW "Wici"; komendant gł.F. Kamiński (ps. Trawiński), szef sztabu K. Banach (ps. Rosnowicz, Kamil); organy prasowe: "Żywią i bronią", "Powstaniec". Działalność BCh koncentrowała się gł. na ochronie wsi (walka przeciw ściąganiu kontyngentów, obrona wysiedlonych i pacyfikowanych wsi); zacięte walki na terenie Zamojszczyzny oraz w lasach janowskich i lipskich; współdziałanie z AK i AL.; od 1941 z inicjatywy KG ZWZ (później AK) prowadzona była akcja scalania (wcielenie BCh do AK) zakończona dopiero V 1943; część oddziałów (ok. 3/4) nie podporządkowała się decyzji Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego, zachowując samodzielność lub wchodząc w skład AL; III 1945 BCh zostały rozwiązane; po 1945 częste prześladowania członków kierownictwa i żołnierzy BCh.

Reklama

Powiązane hasła:

PARCZEWSKIE LASY, LUDOWA STRAŻ BEZPIECZEŃSTWA, ARMIA KRAJOWA, JANOWSKIE I LIPSKIE LASY, ODDZIAŁY SPECJALNE BCh, , PAŃSTWOWY KORPUS BEZPIECZEŃSTWA, , BCh, CHŁOPSKA STRAŻ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama