"UNIA"

konspiracyjna organizacja narodowochrześc. powstała 1940; 1942 podporządkowana AK, d-cy: pułkownik S. Grodzki "Dr Edward", kapitan C. Odorkiewicz "Krybar"; organy prasowe: "Kultura Jutra", "Naród", "Warta" i in.; działacze i współpracownicy: P. Gojawiczyńska, S. Jaracz, S. Kieniewicz, M. Kotlarczyk, Z. Kossak-Szczucka, T. Kudliński, T. Kwiatkowski, J. Osterwa, W. Siła-Nowicki, K. Studentowicz, J. Turowicz i in.; 1943 (zachowując nazwę i autonomię ideową) połączyła się ze Stronnictwem Pracy; I 1945 zakończyła działalność.

Reklama

Podobne hasła:

  • unia, skutki zawiązania unii...
  • UNIA, wieś w , powiat słupecki.(...)
  • UNIA, SYNONIM: federacja,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama