"WAWER"

właśc. Organizacja Małego Sabotażu "Wawer"

organizacja ruchu oporu, działająca w Warszawie 1940-44 (od 1941 jako Organizacja Małego Sabotażu "Wawer-Palmiry"); nazwa dla upamiętnienia ofiar egzekucji dokonanej XII 1939 w Wawrze; podlegał BIP okręgu w-wskiego AK; gł. celem było prowadzenie propagandy antyniem. (ulotki, napisy na murach, wydania podrobionego "Nowego Kuriera Warszawskiego", akcje megafonowe); zał. i pierwszy komendant A. Kamiński ("Dąbrowski"); blisko 500 czł. (gł. z Szarych Szeregów); 1941 połączony z organizacją "Palmiry" (komendant K. Gorzkowski); przeprowadzono ok. 170 akcji; metody walki wykorzystane przy prowadzeniu małego sabotażu w innych miastach; w czasie powstania w-wskiego część czł. "W." utworzyła kompanię "Kiliński" walczącą w rejonie Śródmieścia; pozostali weszli w skład innych oddziałów (gł. zgrupowania "Radosław").

Reklama

Powiązane hasła:

ZAWADZKI, KAMIŃSKI, Organizacja Małego Sabotażu

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama