ABENCERAGOWIE

Abencerrajes

XV-wieczny ród Maurów grenadzkich, którego rywalizacja z rodem Zegries przyczyniła się do upadku Grenady; temat wielu utworów lit. hiszp. i franc. (m.in. F.-R. de Chateaubriand i in.).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama