ADENAUER Konrad

(1876-1967)

Reklama

polityk niem., działacz chadecki; od 1906 czł. partii Centrum; 1917-33 i 1945-49 nadburmistrz Kolonii; 1920-33 przew. pruskiej Rady Państwa; 1933 zwolniony przez hitlerowców z wszystkich funkcji, 1944 aresztowany; po wojnie współtwórca CDU i od 1946 jej przew. w bryt. strefie okupacyjnej, 1950-66 w całej RFN; 1949-63 kanclerz RFN (1951-55 także minister spraw zagr.); faktyczny twórca państwowości RFN i odrodzenia jej gospodarki; wspierał procesy denazyfikacji i remilitaryzacji Niemiec dążąc do przezwyciężenia międzynar. izolacji, w której się po wojnie znalazły; 1954-55 doprowadził do przyjęcia RFN do NATO i wspólnot eur.; architekt sojuszu niem.-franc., przeciwnik uznania NRD i granicy na Odrze-Nysie; 1955 nawiązał stosunki dyplomatyczne z ZSRR, uzyskując zwolnienie stamtąd niem. jeńców wojennych; wspomnienia Erinnerungen.

Powiązane hasła:

UNIA EUROPEJSKA, YOSHIDA, SCHUMACHER, ERHARD Ludwig, CDU, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, UNIA CHRZEŚCIJAŃSKO-DEMOKRATYCZNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama